Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoClimate

Sto deluje trajnostno

„Graditi zavestno“ je že od nekdaj načelo podjetja Sto – ekološka osveščenost je prisotna na vseh področjih delovanja podjetja in se kaže v poštenosti in odgovornosti.

Trajnostnost je v Sto prisotna povsod: optimirana logistika, interni ukrepi proti podnebnim spremembam, proizvodnja, ki varčuje z naravnimi viri, okoljska ozaveščenost – vse to prispeva k temu, da je CO2 odtis podjetja vedno manjši.

Obratovalni monitoring energije, uporaba zelene elektrike in sodelovanje z okoljskimi partnerji kažejo na trajnostno delovnaje. Poleg tega je celotno podjetje zasnovano podnebno nevtralno.

Pod StoClimate pa Sto ne združuje samo trajnostnih ukrepov, temveč skupaj s strokovnjaki razvijamo izdelke, ki so v skladu z naravo. Z naravni materiali, energijsko učinkovito proizvodnjo v kombinaciji s kar najboljšim izkoristkom in dokazano Sto kvaliteto nastajajo edinstveni izdelki za fasade in notranje prostore.

Brošura

Brošura

Vsa pomembna dejstva in informacije o StoClimate na enem mestu.

Promocijski film podjetja Sto

Film o podjetju predstavlja podjetje Sto v Avstriji.

Film | 3:04