Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto v Sloveniji

Dobrodošli pri podjetju Sto v Sloveniji

Dialog s strankami in partnerji podjetju Sto pomeni posebno obveznost. Nenehna komunikacija je osnovni pogoj ‒ povsem v smislu načela “Graditi zavestno” ‒ za ohranjanje vrednosti starih in novih gradbenih objektov. Pogoj za zavestno gradnjo pa je nenehen pretok informacij. Biti pravilno in pravočasno informiran pomeni imeti možnost varnega in hitrega odločanja.

Kot mednarodna skupina podjetij Sto predstavlja dolgoletne izkušnje iz najrazličnejših področij sveta. Izkušnje, ki so odločilno vplivale na naš razvoj in izbiro izdelkov.

Na podlagi preglednih, jasno razčlenjenih informacij nudimo pregled programa in storitev podjetja Sto. Ta pregled je mišljen kot pomoč za vas, da najdete pravilne odločitve za trajne rešitve brez težav.

Veselimo se dobrega sodelovanja z vami in vam želimo veliko veselja pri brskanju po pisanem svetu podjetja Sto.

Poslovalnice

Poslovalnice

Vse poslovalnice podjetja Sto na kratko.