Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Toplotna izolacija

Toplotna izolacija na fasadi

Več udobja, boljše varovanje okolja, privlačne možnosti oblikovanja, zvišana vrednost nepremičnine ‒ obstaja veliko razlogov za toplotno izolacijo fasade pri starih stavbah in hišah. Seveda pa sanacija stavbe s kontaktnim fasadnim sistemom pomaga tudi pri omejevanju naraščajočih stroškov energije in za določanje novih meril na področju varčevanja z energijo.

Največji del skupne porabe energije zasebnega gospodinjstva odpade na ogrevanje stanovanjskih prostorov. Za lastnike nepremičnin sanacija stavb in s tem povezano znižanje stroškov ogrevanja pomeni velik potencial za varčevanje z energijo. Dobra izolacija fasade se splača in pomeni čisti prihranek denarja. Poleg tega je za termično sanacijo mogoče pridobiti državne subvencije.

Različne vrste energetsko varčnih hiš omogočajo doseganje individualno zastavljenih ciljev pri varčevanju z energijo. Odvisno od opisov teh ciljev se je smiselno odločati za različne vrste toplotne izolacije. Zunanja izolacija na fasadi je najpogosteje izbrana različica. K varčevanju z energijo pa prispeva tudi notranja izolacija stanovanjskih in kletnih prostorov.

Na mikro stran

Tukaj najdete vse aktualne informacije o novi kampanji za fasade podjetja Sto.