Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Barvne kolekcije ‒ StoColor System

Osnova: človeško vizualno zaznavanje

Barva in arhitektura sta neločljivo povezana med seboj. Barva namreč nudi podporo, ponazarja, razčleni in organizira, barva tudi omogoča neposredno čustveno doživljanje stavb. Barva tako odločilno prispeva k raznolikosti arhitekture.


StoColor System

StoColor System predstavlja klasiko podjetja Sto. Osnova tega sistema je človeško vizualno zaznavanje. Ta neposreden odnos do čustvenih vidikov barve je ključnega pomena za StoColor System in za njegovo intuitivno uporabo.


Osnovne barve, sestavo sistema in mešalne vrste je mogoče hitro dojeti. Kolorimetrično kategoriziranje vedno diskretno ostaja v ozadju in pri izbiri barvnih odtenkov ne odloča in ne omejuje ničesar. StoColor System je zaradi te minimalne abstrakcije skupaj z maksimalno osredotočenostjo na praktičnost izredno prijazen do uporabnikov.


AC ‒ Architectural Colours

“AC- Architectural Colours” predstavlja vzdržljive barve za posamezne materiale, posebej predvidene za zun. Vseh 300 barvnih odtenkov je na voljo v kakovosti s silikonsko smolo kakor tudi kot izdelki Lotusan. Večina jih je poleg tega primerna za premazovanje organskih in mineralnih kontaktnih fasadnih sistemov.


Kolekcija StoDesigner

Ekipa StoDesigner se sestane vsaki dve leti in odloča o površinah, strukturah in barvah prihodnosti. Njihove odločitve odražajo tendence, ki so jih člani pridobili pri svojem vsakodnevnem sodelovanju z vodilnimi arhitekti, pa tudi pri panožno neodvisnih raziskavah in publikacijah o trendih.

Barvni krog

farbkreis

Osnova za StoColor System je človekovo vizualno zaznavanje