Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Nazaj

Ljubezen na prvi pogled

StoFlexyl in StoFlexyl Cement

StoFlexyl in StoFlexyl Cement

Ta duo je do popolnosti medsebojno prilagojen in se lahko uporablja za različne namene – za lepljenje, armiranje in kot zaščitni premaz proti vlagi na območju podzidka. StoFlexyl se je izkazal pri vseh vrstah uporabe na podzidku, StoFlexyl Cement pa je kakovostni beli cement v vreči z 18 kg s praktičnim ročajem za preprosto uporabo na gradbišču. Skupaj tvorita nepremagljiv duo.

Njune prednosti:

- Vse iz ene roke: neposredno na voljo pri podjetju Sto
- Za raznovrstno uporabo: kot lepilo, armirani podomet in zaščitni premaz proti vlagi na območju podzidka
- Zanesljiva: popolnoma medsebojno prilagojena izdelka za varno izvedbo podzidka
- Gospodarna: brez ostankov pri uporabi mase StoFlexyl

Informativni list o izdelku

Tukaj najdete vse informacije za novi duo StoFlexyl in StoLexyl Cement.

Katalog izdelkov

Tukaj najdete kratek pregled vseh informacij o izdelkih.