Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Nazaj

Nova uredba o gradbenih proizvodih

Nova uredba o gradbenih proizvodih

1. julija 2013 je začela veljati Uredba EU (št. 305/2011) o gradbenih proizvodih, ki je nadomestila do tedaj veljavno Direktivo o gradbenih proizvodih (Direktivo 89/106/EGS). Na podlagi tega za Sto veljajo naslednje spremembe.

To zadeva vse izdelke, za katere velja harmoniziran, evropski standard (hEN), za katere je bilo izdano Evropsko tehnično soglasje (ETA po ETAG) oz. se bo v prihodnje izdala Evropska tehnična ocena (ETAss po EAD, od 1. julija 2013). Gre za organske in mineralne zaključne omete in podomete, izravnalne mase, stenske obloge, izolacijske materiale, pa tudi za celotne fasadne izolacijske sisteme.

Načeloma po Uredbi EU o gradbenih proizvodih velja:

• Za gradbene proizvode je treba dati na voljo Izjave o lastnostih in varnostne liste

• Gradbeni proizvodi morajo imeti oznako CE

Sto zato poleg varnostnih listov in tehničnih listov (vklj. z daljšo obliko za oznako CE) na svoji spletni strani objavlja tudi izjave o lastnostih kot PDF-datoteke za prenos. Krajšo obliko oznake CE najdete na posodi oz. pakiranju naših izdelkov.

Mnenje

Tukaj najdete mnenje organa za nadzor trga v zvezi s spremembami.

Seznam izdelkov

V tem dokumentu najdete seznam vseh izdelkov, za katere velja voda uredba o gradbenih proizvodih.

Izjava o lastnostih

Na spodnjem preglednem seznamu najdete vse izjave o lastnostih (angl. DoP) in oznake CE za izdelke podjetja Sto.

Tako najdete izjave o lastnostih (DoP)

Izjave o lastnostih najdete na področju za izdelke. Posameznim izdelkom so dodeljene kot PDF-datoteke.