Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Nazaj

Izdelki, pionirski dosežki in trajnost

Od prodaje posameznih izdelkov v garaži v Vorarlbergu do uspešne avstrijske hčerinske družbe s sedežem in lastno proizvodnjo v Beljaku: 50-letna zgodovina podjetja Sto je polna pionirskih dosežkov na področju fasad, barv in ometov. In kaže zelo zgodnje zavedanje za varstvo okolja – močno načelo, ki podjetje Sto spremlja že več desetletij in je še danes temeljni steber filozofije podjetja.

Ustanovitev matičnega podjetja Sto v Nemčiji sega v leto 1954, ko so prek novega sestrskega podjetja ISPO Putz KG prodajali "čudežni omet", ki so ga proizvajali v hlevu za koze. Iz tega časa izvira tudi prva toplotna izolacija, pri kateri je kot pionir sodelovalo tudi podjetje Sto: leta 1962 so začeli delovati pod imenom Stotmeister + Co., od leta 1965 pa so prisotni tudi v Avstriji. Leta 1964 je bila izvedena prva popolna izolacija stavbe na Golmu, hišni gori skupnosti Tschagguns v Vorarlbergu, s fasadno izolacijo in zaključnim ometom. Leta 1966 sledi prva izolirana stanovanjska hiša v Lustenauu. Preboj toplotne izolacije je omogočila energetska kriza v Avstriji v 70-ih letih prejšnjega stoletja. 10. junija 1970 je izučeni zidar Walter Kuttin iz kraja Zlan na Koroškem podpisal pogodbo za prodajo izdelkov Sto v Avstriji – prodaja je potekala iz garaže v kleti stanovanjske hiše.

Pionirsko delo v Avstriji
Z inovativnimi izdelki, kot je omet iz kamna Sto-Superlit, ki zelo dobro odbija umazanijo in je enostaven za obdelavo, se je podjetje Sto zelo hitro uveljavilo v Avstriji. Pokrivni omet Stolit že od 60-ih let prejšnjega stoletja velja za klasika. Na seznamu ponudb se je na začetku nahajalo 18 izdelkov. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je bil na današnji lokaciji v Beljaku zgrajen prvi prodajni center Sto. Leta 1983 je bilo podjetje Sto Avstrija vpisano v sodni register, leta 1988 pa je bila matična družba preoblikovana v delniško družbo. Podjetje Sto je današnje ime dobilo leta 1990: ime Stotmeister so zamenjali s kratico "Sto" – avstrijska podružnica se je tako preimenovala v Sto Ges.m.b.H.

Začetek izvoznih dejavnosti v 90-ih letih
Podjetje Sto Ges.m.b.H. se od 90-ih let prejšnjega stoletja osredotoča na izvozne dejavnosti. Poleg uspešnega poslovanja na Hrvaškem in v Sloveniji si prizadevajo za krepitev izvoza tudi na jug. V ta namen je bila v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Albaniji vzpostavljena mreža prodajnih partnerjev podjetja Sto. Po uspešnem odprtju trgov na Hrvaškem in v Sloveniji je bila leta 2019 ustanovljena tretja podružnica podjetja na Balkanu, v Srbiji. Podjetje Sto se je na Balkanu uveljavilo kot ponudnik z največjo paleto kreativnih premazov in vodilno tehnologijo izdelkov. Na eni strani se izdelki na veliko uporabljajo pri rekonstrukciji stavb z dekorativnimi elementi StoDeco in profili StoDeco. Na drugi strani pa načrtovalce in obdelovalce razveseljujeta dobra kakovost in storitve podjetja Sto, še posebej pa zavzetost lokalne prodajne skupine.

Obetaven pogled v prihodnost
Tehnologija in trajnost pri podjetju že od samega začetka hodita z roko v roki. Trajnost je bila zapisana kot ena od štirih temeljnih kompetenc podjetja Sto, poleg vodilnega položaja na področju tehnologije, storitev in družbene odgovornosti. Za številne storitve in kampanje na področju trajnostnega varstva podnebja, je podjetje Sto prejelo številne nagrade in znake kakovosti. "Okoljsko zavestna gradnja" bo podjetje Sto kot temeljno načelo spremljala tudi v naslednjih desetletjih. Zgodba podjetja Sto je pokazala, da so predpogoj za uspeh okoljska ozaveščenost, družbena odgovornost in dejavnosti, usmerjene v prihodnost.