Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Okolje

Environmental Product Declarations (EPD ‒ okoljske deklaracije izdelkov )

Trajnostnost

Kot eden od prvih ponudnikov kontaktnih fasadnih sistemov in član nemškega združenja za trajnostno gradnjo (DGNB ‒ Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) je družba Sto AG za svojo mineralno malto predložila tako imenovano okoljske deklaracije izdelkov (EPD ‒ Environmental Product Declaration).


S temi izjavami v skladu s standardom ISO 14025 se razkrijejo vsi relevantni okoljski podatki. Sem spadajo podatki o osnovnih snoveh, poreklu snovi, o proizvodnji izdelkov in obdelavi izdelkov ter o ekološki bilanci izdelkov, dokazilih in preizkusih. Te izjave EPD so osnova za oceno za podelitev nemške oznake kakovosti o trajnostni gradnji (DGNB ‒ Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen). Če investitor želi za svojo stavbo pridobiti certifikat DGNB, mora v razpis predvsem vključiti izdelke, ki že imajo izjave EPD.


Tako so okoljske deklaracije po eni strani osnova za načrtovanje trajnostnosti zadolženih objektov. Za obrtnike pa so po drugi strani dokazilo o stopnji okoljske primernosti uporabljenih materialov. Trenutno obstajajo izjave EPD za številne mineralne armirne malte in zaključne omete podjetja Sto.


Sto s tem izpolnjuje svojo lastno obvezo, biti določevalec smeri pri okoljsko primernem oblikovanju življenjskega prostora, zavezanega načelom trajnostnosti.

Trajnostnost

DGNB

Sto je član nemškega združenja za trajnostno gradnjo (DGNB ‒ Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen)

Prenos

Okoljske deklaracije izdelkov
Mineralna tovarniška malta
Ometne malte ‒ zaključni ometi


Mineralna tovarniška malta
Ometne malte ‒ armirni ometi