Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto in okolje

O svežem zraku in čisti proizvodnji

Ekološka zavednost in trajnostnost sta pri Sto že nekaj let čisto na vrhu programa. Kot vodilni v tehnologiji za človeško in trajnostno oblikovanje izgrajenih življenjskih prostorov Sto že nekaj let prevzema odgovornost za družbo in okolje. Ko pa gre za okoljsko zavedno grajenje, v podjetju Sto kot svojo dolžnost dojemamo, da je treba gledati čim dlje v prihodnost.

Izdelki Sto veliko storijo za ljudi in okolje. In to že vse od časov, ko je beseda “varstvo okolja” še morala čakati, da pride v nemški slovar zbornega jezika: podjetju Sto je že leta 1964 prišlo na misel, da bi se stiropor lahko uporabljal kot toplotna izolacija. Od takrat je bilo s pomočjo fasadnih izolacijskih sistemov podjetja Sto prihranjeno že več kot 150 milijonov ton CO2. Kot svetovno vodilni po tehnologiji Sto pri kontaktnih fasadnih sistemih podpira tudi tehnologijo pasivnih hiš in alternativne energetske koncepte.

Sto okolju omogoča, da zadiha.

Poleg tega je Sto bistveni del svoje proizvodnje osredotočil na neposredno okolico središča podjetja v Beljaku in zavestno prisega na regionalne surove materiale. Tako poti transporta ostanejo kratke in se prihrani kilometrina za tovornjake ter z njo veliko Co2.

Oddelek za ravnanje z okoljem poskrbi za to, da pri proizvodnji ne prihaja do tveganj za okolje. Sto je tako kot eno od prvih podjetij za svoje izdelke predložilo tako imenovano Okoljsko deklaracijo izdelkov (EPD ‒ Environmental Product Declaration). Celoten življenjski cikel izdelka se tako evidentira, okoljska obremenitev zaradi proizvodnje in uporabe ter morebitna tveganja za zdravje so dokumentirana od začetka do konca.

Podatkovni listi o trajnostnosti nudijo informacije o pomembnih okvirnih podatkih izdelkov Sto v celotnem koncernu. Osnova za te liste je kompas trajnostnosti podjetja Sto, ki obsega štiri dimenzije: ekologijo, ekonomijo, socialo in dobro počutje.

Spletna brošura

Spletna brošura Trajnostnost

Tukaj najdete več informacij o sodelovanju z ekoregijo Kaindorf in o CO2-nevtralnih izdelkih podjetja Sto.

Ekološko trajnostni partner

Sto je član številnih institucij in strokovnih združenj, ki so si kot svoj cilj zastavili trajnostnost in ekološko gradnjo.