Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Okolje

Oznake odobritve in kakovosti


Tukaj si lahko na hitro ogledate oznake odobritve in kakovosti, ki so obvezne v skladu s predpisi, in znake, ki pomenijo kakovost ali prijaznost do okolja.

nature_plus_1

Nature Plus

Znak kakovosti za okolju primerne, zdravstveno ustrezne in funkcionalne gradbene izdelke in dele opreme v Evropi. Certificirani proizvodi morajo biti najmanj do 85 % sestavljeni iz obnovljivih in/ali mineralnih surovih materialov.

01123_tif_4c_tif

Znak TÜV “Z malo emisij, preverjen glede škodljivih snovi in z nadzorovano proizvodnjo”

Preverjanje je prineslo dokaze, da je vsakokratni standard preverjanja združenja TÜV SÜD v celoti izpolnjen.

14197_tif

Avstrijski okoljski znak (Österreichisches Umweltzeichen)

Je zagotovilo za okolju prijazne izdelke in storitve. Pridobijo ga samo tisti izdelki, ki so dokazano okolju neškodljivi in imajo ustrezno primernost za uporabo ter kakovost.

schadstoffe

Tekstilni materiali, preverjeni glede škodljivih snovi

Standard Oeko-Tex® 100 je ekološki znak za tekstilne izdelke in oblačila. Standard ureja analize za ekologija človeka vprašljivih škodljivih snovi in pri tem določa zakonsko predvidene mejne vrednosti.

15345_tif

Modri angel za tapete in grobe vlaknene tapete

Zasnovan je na ekoloških in zdravstvenih vidikih, ki upoštevajo poreklo surovih materialov, delež starega papirja in uporabljene materiale. Kriteriji so strožji od zakonskih predpisov.

01893_3_tif

Znak Ü

Pomeni skladnost proizvajalca s splošnim gradbenim dovoljenjem oz. splošnim atestom gradbenega nadzora.

wta

Znanstveno-tehnična delovna skupnost za ohranjanje objektov in spomeniško nego (WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege)

Izdelki, ki so označeni s tem logotipom, so se obnesli pri sanaciji in izpolnjujejo zahteve v pripadajočih listih WTA.

schutz_elektromag_feld

Zaščita pred elektromagnetnim poljem

Izdelki, označeni s to oznako, so namenjeni zaščiti pred neposredno nevarnostjo in tudi preprečevanju nevarnosti.