Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Štiri osnovne kompetence podjetja Sto

Rumena nit

Osnovni gradniki kulture podjetja Sto so vrednote in ravnanje ljudi v podjetju. Eden od osnovnih pogojev za to je harmoničnost vseh zaposlenih na vseh ravneh podjetja, kar se tiče vzorcev ravnanja in ciljev podjetja.

Rumena nit pomeni slediti temu, kar Sto želi postati, in ne temu, kar Sto je. Pri tem so pomembni pravilno določeni cilji in vizija! Poslanstvo podjetja vpliva na celotno komunikacijo v podjetju ter pomeni soodvisnost vrednosti znamk, izdelkov, pojmov, projektov in poslovnega vsakdana.

Tehnološko vodstvo

Tehnološko vodstvo

Kot vodilni na področju tehnologije ima podjetje Sto največjo tehnološko prednost na področju gradbeništva. Sto obvlada tehnične procese proizvodnje in tako ustvarja prednosti pri tehnologiji na podlagi svoje vodilne vloge pri inovativnosti. Sto pomeni inovativnost in prepriča s svojo vrhunsko kakovostjo.

Ljudje v podjetju Sto

Trajnostnost

Trajnostno delovanje pomeni dolgoročno, skrbno in varčno ravnanje z omejenimi viri na našem planetu ‒ torej v ožjem smislu besede gospodarsko odgovorno ravnanje. Iskanje trajnostnih rešitev pa v podjetju Sto ni samo oblika poslovanja, temveč je njegova družbena zadolžitev.

Oblikovanje in estetika

Oblikovanje in estetika

Individualne rešitve podjetja Sto za stanovanjske prostore so estetske, harmonične in nudijo dober občutek. V središču vsega pa je človek ‒ kot stranka, partner in sodelavec

Ponudba izdelkov in storitev

Socialna odgovornost

Ljudje so v podjetju Sto odločilnega pomena. So najpomembnejši dejavnik razlikovanja v trdem konkurenčnem boju in najtesnejša povezava z našimi tržnimi partnerji. Učinkovito vodenje podjetja Sto njegovim sodelavcem na podlagi medsebojnega spoštovanja omogoča, da podjetje sooblikujejo in prevzemajo odgovornost za zahtevne cilje.

Družbe Sto

Poslovalnice podjetja Sto

Tukaj najdete poslovalnice poslovne skupine Sto in prodajna središča v Avstriji in na Hrvaškem.