Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Global Compact

Sto se je pridružil paktu Global Compact, svetovnemu paktu, ki ga je z OZN sklenilo zdaj že 5.000 podjetij. Njegov cilj je ustvarjati bolj socialno in ekološko sprejemljivo globalizacijo.


Kaj je United Nations Global Compact?

Global Compact Združenih narodov je strateška iniciativa za podjetja, ki se zadolžujejo, da bodo svoje poslovanje in strategije usmerjala v skladu z desetimi univerzalno priznanimi načeli na področju človekovih pravic, standardov dela, varstva okolja in boja proti korupciji.

Podjetja morajo:

  • podpirati in spoštovati zaščito mednarodnih človekovih pravic,
  • zagotavljati, da ne bodo sokriva za kršitve človekovih pravic,
  • spoštovati pravico do ustanavljanja združenj in dejansko priznavati pravico do kolektivnih pogajanj,
  • zavzemati se za odpravo vseh vrst prisilnega dela,
  • zavzemati se za odpravo dela otrok,
  • zavzemati se za odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in delovnih razmerjih,
  • podpirati preventivna načela pri ravnanju z okoljskimi težavami
  • dajati pobude za vzbujanje večjega občutka odgovornosti za okolje,
  • spodbujati razvoj in širjenje okolju prijaznih tehonlogij,
  • zavzemati se za zatiranje vseh vrst korupcije, vključno z izsiljevanjem in podkupninami.

Spletna stran

Global Compact

Global Compact

Informacije o paktu Global Compact.