Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Družbena odgovornost

Graditi zavestno ‒ ravnati odgovorno

Sto je podjetje, ki posluje globalno. Toliko bolj se nam zdi samoumevno, da gospodarsko udejstvovanje povežemo z ekološko trajnostjo. Prevzemanje družbene odgovornosti dojemamo kot dolžnost, pa tudi kot priložnost, in na podlagi odgovornega ravnanja želimo položiti temelje za trajen, dolgoročen uspeh. To pomeni, da po eni strani upoštevamo interese investitorjev, po drugi strani pa ravno tako interese zaposlenih in strank, naših sosedov in našega okolja.


Sto izkazuje zgledno družbeno odgovornost ‒ Corporate Social Responsibility ‒ na treh konkretnih področjih udejstvovanja: v fundaciji Sto-Stiftung, s članstvom v Global Compact in nenazadnje tudi s svojo ponudbo.


Izobraževanje kot družbena naloga

Izvrstno izobraženi strokovnjaki so eden od odločilnih (kadrovskih) gospodarskih dejavnikov. Od leta 2005 dobrodelna fundacija Sto-Stiftung podpira mlade obrtnike in akademike ter redne programe izobraževanja in nadaljnjega izobraževanja strokovnih obrtnikov in arhitektov. Drugi pomemben cilj fundacije sta integracija in trud za vzpostavljanje enakih možnosti.


Za pravično globalizacijo.

Družba Sto AG je članica pakta Global Compact. Ta pakt med podjetji in OZN prispeva k bolj socialnemu in ekološkemu razvoju globalizacije. Člani pakta se dojemajo kot svetovni vzor tega procesa. To samozavedanje jih zavezuje k odgovornemu ravnanju za bolj zaveden obstoj v skladu z okoljem, pa tudi k boju proti diskriminaciji na delovnem trgu. Ena od osnovnih nalog je razvoj in razširjanje okolju prijaznih tehnologij.


Aktivno varovanje podnebja

Perspektive za prihodnostin trajnostnost pa pomeni tudi ponudba izdelkov, ki aktivno prispevajo k varovanju podnebja. Že več kot 50 let razvijamo in prodajamo fasadne izolacijske sisteme. Bilanca: 400 milijonov kvadratnih metrov fasadnih površin z izolacijami podjetja Sto, torej več kot 150 milijonov ton prihranjenega ogljikovega dioksida. Torej: toplotna izolacija pomeni varovanje podnebja.


Več informacij

Sto izkazuje zgledno družbeno odgovornost ‒ Corporate Social Responsibility ‒ na treh konkretnih področjih udejstvovanja: