Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Fundacija Sto-Stiftung

Dolgujemo prihodnosti!

Kdor želi obvladovati prihodnost, mora že danes ustvariti osnove za to. Redko kateri faktor je pri tem tako osrednjega pomena kot izobrazba tistih, ki se bodo spopadli z izzivi prihodnjega časa.

Investicija v izobraževanje mlade generacije je investicija v prihodnost naše družbe. Zato fundacija Sto-Stiftung podpira mlade pri njihovi obrtniški in akademski izobrazbi. Poleg strokovne kompetence pa se mora v obsežni meri izoblikovati tudi temelj za osebnost in socialno odgovornost prejemnikov podpore.

Nadrejeni namen fundacije Sto-Stiftung obsega vodilni motiv »zavestne gradnje« družbe Sto AG in spodbujanje zavedanja v zvezi s pomenom okolju in človeku prijaznega oblikovanja življenjskega prostora. Izvedba te ideje fundacije je razdeljena na naslednja področja podpore: pleskarstvo in štukaterska obrt, nadaljnje izobraževanje ter podpora projektom in raziskovanju.

Domača stran fundacije Sto-Stiftung

Fundacija Sto-Stiftung

Informacije o trenutnih projektih podpore najdete na domači strani fundacije Sto-Stiftung.