Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Kronika

Kronika 1936

1936

Wilhelm Stotmeister kupi tovarno cementa in apnenca v Weizenu.

1955
Prevzem licence za omet iz umetne smole in začetek proizvodnje v Weizenu.

1961
Otvoritev prve podružnice podjetja v Markgröningenu.

Kronika družbe Sto AG

1962

Leto rojstva znamke Sto: ustanovitev družbe Stotmeister & Co. Farben und Baustoff KG.

1966
Na trgu se pojavi prvi kontaktni fasadni sistem podjetja Sto.

Kronika družbe Sto AG

1970

Leto rojstva za Sto Avstrija: Walter Kuttin podpiše pogodbo za prodajo izdelkov Sto na Koroškem.

1983

Ustanovitev družbe Sto Ges.m.b.H., povečanje prodajnega območja

1992

Delniška družba Sto AG gre na borzo. Vse hčerinske družbe postanejo del delniške družbe.

Kronika družbe Sto Ges.m.b.H.

2000

Ob 30. rojstnem dnevu družbe Sto Ges.m.b.H. v Avstriji se dokonča novo središče StoInfoCenter v Beljaku.


Kronika družbe Sto Ges.m.b.H.

2008

Proizvodna lokacija v Beljaku se razširi. V razširitev se investira okrog 1,5 milijona evrov.

Kronika družbe Sto AG

2012

Poleg podružnic na celotnem področju Balkana Sto prevzame odgovornost za Madžarsko, Bolgarijo in Romunijo.

Brošura

Brošura

Vsa pomembna dejstva in informacije o StoClimate na enem mestu.