Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Delo pri podjetju Sto

Zakaj ste pri nas dobrodošli

Ko gre za vaše prihodnje delovno mesto, je naša naloga jasna: želimo oblikovati delovna okolja, ki so prijazna za družine in ugodna za zdravje. Tako določamo nova merila za svojo delovno kulturo.

Že danes vas usposobimo za jutri
Pri nas vemo: ljudje so pri podjetju Sto najpomembnejši dejavnik razlikovanja in najtesnejša povezava z našimi tržnimi partnerji. Zato aktivno spremljamo in spodbujamo poklicen in osebni razvoj svojih zaposlenih ter se veselimo, če je rezultat tega dolgoročno sodelovanje.

Tekoče spremembe zadanih nalog od naših zaposlenih zahtevajo nenehno učenje, stalen nadaljnji razvoj in osebno prilagodljivost. Zato smo ustvarili okvirne pogoje, ki omogočajo svobodo pri uresničevanju poklicnih in zasebnih ciljev, na primer prilagodljive predvidene delovne čase ali možnosti za združljivost družine in poklica.

Na podlagi pravih izzivov, smiselnih nalog, tržno primernega plačila in potrebam prilagojenih ponudb zagotavljamo visoko identifikacijo z našim podjetjem in visoko storilnost v celotni ekipi podjetja Sto.

Trenutno razpisana delovna mesta

Tukaj najdete trenutno razpisana delovna mesta družbe Sto Ges.m.b.H.