Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Laki in lazure

Laki in lazure ‒ Ramada Plaza Hotel, Basel/Švica Prikaz slike v polni velikosti

Ramada Plaza Hotel, Basel/Švica

Kot postavljalec smernic za okolju prijazno oblikovanje življenjskih prostorov ljudi, podjtje Sto poskrbi za to, da izdelki izpolnjujejo najstrožja okoljska načela, ter da obremenjenost s škodljivimi snovmi ostaja čim manjša. To je predvsem pomembno prav pri lakih in lazurah.

Če izberete iz ponudbe lakov podjetja Sto, hkrati naredite tudi dobro odločitev za okolje.

Direktiva o HOS
Omejitev hlapnih organskih spojin (HOS) je izziv, s katerim se pogumno soočamo. In to uspešno: že danes lahko zagotovimo skladnost evropskih predpisov o HOS.
V njih je določen delež topil v barvah in lakih z zakonsko predpisanimi omejitvami najvišjih vrednosti. Direktiva o HOS je začela veljati v dveh korakih, namreč leta 2007 in 2010. Sto je zakonske predpise izpolnil že pred tem, in sicer v obliki ponudbe lakov in lazur na vodni osnovi, in tako ustvaril osnovo za brezskrbno uporabo lakov in barv.

Mazanje z malo vonja
Obremenitev zaradi vonja pri mazanju je sedaj odpravljena! To omogočajo laki Sto na osnovi alkidne smole brez aromatov, ki vsi vsebujejo topila z malo vonja.

Vse iz ene roke
Mimogrede: pri nas je na voljo tudi primerno, inovativno orodje. Pa naj gre za mazanje, lakiranje ali nanos z valjčki, z oblazinjenimi valjčki z dolgim ali kratkim florom, valjčki za temeljno premazovanje, pleskarskimi valjčki ali strukturnimi valjčki – obsežna ponudba orodja podjetja Sto nudi optimalno opremo za vse vrste dela.

Izdelki