Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoVentec M

Izdelki

StoVentec M

Obešena, prezračevana fasada s steklenim mozaikom

StoVentec M

1. Izolacija
2. Podkonstrukcija
3. Nosilna plošča
4. Osnovni premaz
5. Temeljni omet
6. Armatura/armiranje
7. Lepljenje
8. Sto-Glass Mosaic
9. Fugirni omet