Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoVentec C

Izdelki

StoVentec C

Obešena, prezračevana fasada s keramiko

StoVentec C

1. Izolacija
2. Podkonstrukcija
3. Nosilna plošča
4. Osnovni premaz
5. Temeljni omet
6. Armatura/armiranje
7. Lepljenje
8. Obloga
9. Fugirni omet