Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Produkti in sistemi podjetja Sto

Ponudba izdelkov podjetja Sto obsega izdelke in sisteme na področju fasad, notranjih prostorov, lakov/lazur, sanacije betona, talnih premazov, orodij in strojev. Znane inovacije kot fasadni izolacijski sistem StoTherm Classic in fasadna barva Lotusan na vzoren način združujejo inovativnost in funkcionalnost.

Program izdelkov

Program izdelkov

Fasadni izolacijski sistemi

Fasadni izolacijski sistemi

Akustični sistemi

Akustični sistemi

Novi izdelki

Novi izdelki

Inovacije

Inovacije

Izjava o lastnostih

Tukaj najdete vse izjave o lastnostih (angl. DoP) in oznake CE za izdelke podjetja Sto.