Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Stropne izolacije Sto

Nikoli več mrzle noge...

Izolacija kletnega stropa in stropa pri zgornji etaži je ‒ poleg zunanje fasade ‒ najpomembnejši dejavnik za učinkovito varčevanje z energijo. Izgubo energije skozi kletni strop je na ta način mogoče zmanjšati za do 80 odstotkov. Poleg tega se termična sanacija starih zgradb subvencionira.

Bistvena prednost stropne izolacije Sto je možnost nekomplicirane in neciklične izvedbe izolacije ‒ poleti fasado, pozimi pa klet in podstrešje. To ne pomeni samo prihranka energije, strokovno izvedena izolacija poskrbi tudi za ugodno temperaturo tal v prostorih nad kletjo in tako preprečuje “mrzle noge”, pojav, do katerega pride, če so tla bistveno bolj mrzla kot topel zrak v prostoru.Ta vrsta sanacije se poleg tega tudi subvencionira, saj se poleg celih stavb podpirajo tudi izolacije med ogrevanimi in neogrevanimi deli stavbe.

Program izdelkov

Izolacijske plošče, škrobna lepila, montažni pripomočki, vmesni in krovni premazi.