Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoVentec ARTline

Čista energija na fasadi

Brez odpadnih plinov, brez porabe fosilnih virov ‒ fotovoltaika spada med najbolj ekološke načine proizvodnje energije. Vendar pa moči sonca ni mogoče izkoriščati povsod. Deloma je lega tista, ki ne dopušča (učinkovite) solarne naprave, deloma pa optični vidiki. Tudi področje uporabe je bilo do sedaj omejeno: skoraj vse naprave so montirane na strehah.

Sto fotovoltaiko namesti tudi na stene. S StoVentec ARTline nudimo dva estetsko privlačna sistema za regenerativne rešitve za fasade. Na eni strani je tako mogoče prihraniti pribl. 40 odstotkov energije s pomočjo izolacije fasade. Poleg tega pa tudi fasada proizvaja energijo ‒ do 700 kWh električnega toka na kWp (največ) letno.

Na poti do stavbe brez emisij
Že visoko učinkovita izolacija obešene fasade poskrbi za nižjo potrebo po energiji v stavbah. S StoVentec ARTline se energijska bilanca dodatno izboljša: povprečni letni donos električnega toka je okrog 700 kWh na kWp. Odvisno od izbranih barv to pomeni letni donos električnega toka od 55 do 80 kWh na kvadratni meter fotovoltaičnega (FV) modula. Povprečno letno porabo električnega toka štiričlanske družine v Srednji Evropi, ki znaša 4500 kWh/a, bi lahko na podlagi izračunov proizvedla fasada s fotovoltaiko v obsegu 57 do 82 kvadratnih metrov.

Sestava sistema StoVentec ARTline
Fotovoltaični moduli nevidno pritrjenega sistema (StoVentec ARTline Invisible) so tovarniško povezani v sendvič element z nosilno ploščo iz ekspandiranega stekla. Lastna teža 20-milimetrske plošče je zelo majhna (10 kg/qm), saj ima ekspandirano steklo zelo visoko vsebnost zračnih por. Pritrdilna držala na zadnji strani nosilne plošče omogočajo prikrito pritrditev modulov velikosti 1200 x 600 milimetrov, tako pa nastane homogena fasadna površina. Sistem StoVentec ARTline Inlay ima okvirjene elemente, ki se vstavijo v črne tirnice, pritrjene na podkonstrukcijo.

StoVentec ARTline

Sto fotovoltaiko namesti tudi na stene. S StoVentec ARTline nudimo dva estetsko privlačna sistema za regenerativne rešitve za fasade.

Film | 1:18

Brošura

StoVentec ARTline

Vse informacije o okolju prijaznih sistemih StoVentec ARTline.

Mikro stran o prezračevanih fasadah

Ta stran predstavlja različne površine in poleg tega nudi tehnične informacije o posameznih obešenih prezračevanih fasadnih sistemih.