Energetsko varčne hiše

Pasivna hiša v Celovcu

Različne vrste energetsko varčnih hiš

Nizkoenergijska hiša, pasivna hiša ipd. – že nekaj let se za stavbe z nizko porabo energije uporabljajo različni izrazi, ki imajo eno skupno: orientirajo se po tako imenovanem standardu energije. Ta opredeljuje, kakšna poraba energije je potrebna na leto in kvadratni meter, da se ustvari ugodno bivalno vzdušje.

Z vidika energije je mogoče hiše razvrstiti v naslednje kategorije:

Nizkoenergijska hiša

V preteklosti so bile nizkoenergijske hiše stavbe s primarno letno potrebo energije med 40 in 79 kWh/m². V Avstriji obstajata dva standarda ÖNORM H 5055: nizkoenergijska hiša B, nizkoenergijska hiša A in nizkoenergijska hiša A+.

Pasivna hiša

Pasivna hiša je tako dobro toplotno izolirana, da praktično ne potrebuje več ogrevanja. Njena primarna letna poraba znaša največ 40 kWh/m². To je na primer mogoče doseči z rekuperacijo toplote iz oddane toplote oseb ali z uporabo sončnih kolektorjev za ogrevanje vode.

Ničenergijska hiša

Pri ničenergijski hiši letna bilanca ne vsebuje porabljene energije za ogrevanje, toplo vodo in življenje. Celotna energija, ki se porabi v hiši, se pridobi npr. s pomočjo fotovoltaične naprave.

Plusenergijska hiša

Plusenergijske hiše v letnem povprečju dobavljajo energijo okolici. Načeloma se gradijo na južni legi. Uporabljajo se tudi fotovoltaične naprave in drugi ukrepi, npr. za rekuperacijo toplote.