Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Razpisna dokumentacija za Slovenijo

Vsa besedila so neobvezujoča vzorčna dokumentacija. Za celovitost ali pravilnost oz. aktualnost vsebin ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Osnutki LV predstavljajo navodila v obliki besedilnih modulov za razpisni dokument, ki ga mora podrobno sestaviti načrtovalec, podjetje Sto Ges.m.b.H. pa ni na noben način odgovorno za to.

Konkretni podatki o objektih niso znani in zato niso del osnutkov.

Strokovno usposobljeni načrtovalec mora besedilne module prilagoditi po pregledu objekta in konkretnem upoštevanju okoliščin objekta, statičnih pogojev in danosti ter vseh gradbenih in drugih predpisov (npr. predpisov protipožarne zaščite, gradbenih fizičnih pogojev, tehničnih pravil itd.).

Nadaljnja uporaba nesedilnih modulov načrtovalca/uporabnika ne odvezuje od dolžnosti preverjanja vsakokratnih danosti na mestu samem ter upoštevanja drugih posebnih določb. To velja tudi, če so si mesto ogledali sodelavci podjetja Sto.

Dajanje osnutkov LV na razpolago ne pomeni storitve svetovanja.

Seznam razpisne dokumentacije